סוככי חלון הם סוככים בעלי מפתח (PROJECTION) קטן (בדרך כלל פחות ממטר וחצי). סוככי חלון נועדו להגן משמש חודרנית, מגשם המכה על החלון החשוף ו/או לשמירת פרטיות מפני מבטי השכנים מהבית הסמוך. סוככי החלון לסוגיהם מתאימים גם להגנה על מרפסות צרות שמפתחן קטן בד"כ ממטר וחצי. יתרונות סוככי החלון באים לידי ביטוי גם ביופי שהם מוסיפים למראה הבית .

יתרונן של החלוניות הוא ביכולתן להיפתח עד 180 מעלות (בניגוד למרקיזות הנפתחות רק עד 90 מעלות) ובכך, לספק הגנה גם בחלון גבוה במיוחד, הפונה לכוונים בהם השמש מכה בזווית שטוחה (מערב).