סוככי חלון

sochech-halon

צור קשר 

סוככי חלון הם סוככים בעלי מפתח (PROJECTION) קטן ובדרך כלל פחות ממטר וחצי. סוככי חלון נועדו להגן משמש חודרנית, מגשם המכה על החלון החשוף ו/או לשמירת פרטיות מפני מבטי השכנים מהבית הסמוך. סוככי החלון לסוגיהם מתאימים גם להגנה על מרפסות צרות שמפתחן קטן בד"כ ממטר וחצי. יתרונות סוככי החלון באים לידי ביטוי גם ביופי שהם מוסיפים למראה הבית .